Case: Circulaire Hub in Leuven

De uitdaging

Leuven, winnaar van de Green Leaf award en meest innovatieve stad in de EU in 2020. Leuven, Europees front-runner op vlak van duurzaamheid en klimaat. De bestuursverantwoordelijke circulaire economie van de stad wilde een circulaire hub op poten zetten die de lokale sociale economie integreerde en vroeg ons om hen hierin te begeleiden.

Samen met 8 diverse Leuvense stakeholders, gaande van de universiteit en het lokaal economisch netwerk tot een groot sociaal economiebedrijf en 2 burgerbewegingen, moest een gedragen en economisch zinvolle aanpak worden uitgewerkt. Deze aanpak zou dienen als een belangrijk fundament voor de circulaire strategie van de stad waar sociale economie een belangrijke plaats moest krijgen. 

De grootste uitdaging hierbij was uiteraard ervoor zorgen dat iedereen zich kon vinden in de uitgewerkte aanpak. Ook moest de beheerstructuur, inclusief co-financiering, op poten worden gezet. 

Onze aanpak & meerwaarde

Wij geloven dat inspiratie met een gezonde dosis economische realiteitszin hét recept is om duurzame verandering op de rails te zetten. Daarom organiseerden we allereerst twee digitale workshops die de perspectieven op de circulaire hub van elke belanghebbende verduidelijkten en de contouren van de hub scherper stelden. Onze expertise rond procesbegeleiding kwam hierbij goed van pas. 

Samen identificeerden we mogelijkheden en obstakels om een geïntegreerde strategie voor plastics en textiel in Leuven op poten te zetten.  We presenteerden hierbij verschillende business modellen en werkten een plan van aanpak uit om 2 testcases uit te voeren, de lokale ondernemers-organisaties te activeren en dit te integreren in de bredere circulaire strategie van de stad. 

We aligneerden de belangen van de verschillende partijen, brachten de co-financiering bij elkaar, zochten en vonden een geschikte coördinator en werkten een innovatiedossier bij het Europees Sociaal Fonds uit. Vervolgens namen we de leiding over het schrijven van het dossier zelf en hielpen het mee verdedigen. 

Het resultaat

18 maanden lang kan Leuven verder bouwen aan een fundament van de bredere circulaire economie in de stad. Circulaire innovatievraagstukken worden aangepakt door de lokale kennisinstellingen en bedrijven, start-ups & KMO’s worden ondersteund bij hun duurzame transformatie en pilot-cases voor textiel en plastics worden geactiveerd. 

Wat Leuven van ons werk vond

“Hoe breng je actoren uit verschillende segmenten van economie en samenleving op één lijn om vanuit wat je bindt in visie en ambitie te vertalen in een strategie?”

Daarvoor zet je een organisatie in zoals Happonomy die inhoudelijke bagage combineert met sterke transitie begeleiding skills. Met een uitgesproken ondernemersbril verbond Happonomy verschillende perspectieven tot een coherent, doordacht voorstel, waar verschillende stakeholders een eigen belang en meer nog een collectieve meerwaarde in konden vinden.“

Het C3000 consortiumOprichters van de Leuvense circulaire hub

Zelf aan de slag

Wil je binnen jouw stad of gemeente aan de slag met een meer duurzaam beleid? Benieuwd hoe de doughnut en andere modellen je kunnen helpen? Bekijk onze oplossingen voor beleidsmakers of neem contact met ons op voor een vrijblijvend overleg.