Waar Happonomy voor staat

Happonomy Vision & Mission

Ons Perspectief

Onze planeet snakt naar adem en steeds meer mensen zitten op hun tandvlees. We hebben het steeds moeilijker om in balans te leven.

Misschien voel je het ook, misschien maakt het je onrustig, angstig zelfs.
En onze huidige economie? Die lijkt serieus tegen te werken.

Er is gelukkig ook goed nieuws. We kunnen de schade aan onszelf, onze medemens en onze planeet terug draaien. Regeneratie. En onze economie die kan daarbij een aardig handje helpen.

Onze Missie

Onze missie? Kort samengevat: bijdragen aan meer duurzaamheid en levenskwaliteit.

We doen dit door bewustzijn te versterken en te bouwen aan een regeneratieve economie die onze planeet doet herademen en onze gemeenschappen voedt. Een economie die jezelf en de mensen die je een warm hart toedraagt een leven vol levenskwaliteit biedt.

Hoe we dat doen, lees je hieronder.

We wakkeren het bewustzijn over duurzaamheid aan

We brengen mensen samen en doen ze nadenken over wat écht telt en hoe de 3 economische ingrediënten – werk, geld en technologie – een duurzaam leven kunnen ondersteunen.

We bouwen aan duurzame levens

We zorgen ervoor dat mensen rust vinden in het huidig economisch spel zodat ze hun volledig potentieel kunnen ontwikkelen  en een gezonde work/life balans hebben. Zo helpen we mensen een duurzaam leven kunnen opbouwen.

We werken aan een netwerk van regeneratieve organisaties

Wij werken samen met organisatie-veranderaars die via hun organisatie sociale en ecologische schade willen herstellen.

Groot en klein, van starter tot corporate. Stap voor stap, aan hun eigen tempo. Zo bouwen we aan een netwerk van regeneratieve organisaties.

We ondersteunen verandering van industrieën

We ondersteunen industriefederaties om hun industrie duurzaam te transformeren door hen extra kennis, veranderingsmodellen en tools aan te reiken.

We timmeren aan duurzame steden

We ondersteunen lokale beleidsmakers en ambtenaren om duurzaamheid te verhogen in hun gemeente of stad: inclusief, lokaal en circulair. 

We werken aan een duurzame maatschappij

We slaan de handen in elkaar met beleidsmakers die ons huidig economisch systeem een upgrade willen geven zodat we maatschappelijke en ecologische schade kunnen terug draaien en we duurzaamheid een centrale plek kunnen geven.

Tot zover onze niet-zo-strategische agenda. Nu heb je een beter inzicht wat er achter een smiley schuil gaat. Stuk voor stuk zijn de bovenvermelde doelstellingen ondertussen op één of andere manier geïnitieerd.

De scope lijkt overweldigend, maar vanuit ons perspectief is dit onze beste kans om ervoor te zorgen dat alle inwoners van deze blauwe stip een mens- en hoogwaardig leven kunnen leiden.

Uiteraard zullen er de komende jaren veel handen, harten en hoofden nodig zijn om dit te realiseren, maar je weet wat ze zeggen… wil je snel gaan, ga alleen, wil je ver gaan, ga samen.