Projecten

Een transitieproject dat met een lokale munt
bouwt aan een betere toekomst

Geld stuurt onze keuzes en ons gedrag. Met  LoREco, een acroniem voor Lokale Regeneratieve Economie, ontwikkelen we daarom een geldsysteem verankerd in een lokale munt dat duurzaamheid moet versterken.

Als ESF transitieproject dat loopt tot het najaar van 2022 hebben we de ambitie om in te grijpen op de fundamenten van onze economie. Bouwend op ons Duurzaam Geldsysteem, verkennen we de mogelijkheden om een lokale munt te gebruiken om duurzame consumptie en productie te stimuleren.

Wie werkt aan LoREco

Happonomy bundelde de krachten met drie andere organisaties, die allemaal duurzame transitie hoog in het vaandel dragen.

Howest

Hogeschool West-Vlaanderen, pionier op vlak van
opleidingen rond netwerkeconomie.

Muntuit

Het Vlaamse kenniscentrum
voor complementaire munten.

Fairfin

Een Belgische non-profit die al jaren ijvert
voor een faire financiële industrie.

Naast de partners kunnen we rekenen op de steun van een stuwgroep met daarin academici en experten uit het veld uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië en Nederland.

Onze doelen

Ons doel is duidelijk: LoREco ambieert een concrete hefboom te leveren voor de transitie naar een klimaatpositieve, mensgerichte economie en samenleving. Om dit te realiseren, integreren we pragmatisch een complementaire munt en een gegarandeerd inkomen. 

Als leertraject dat we doorlopen samen met overheden, organisaties, bedrijven en burgers willen we eventuele barrières voor verandering identificeren. Uiteraard is het naast leren ook de ambitie om resultaten aan te leveren. 

Daarom is het project helemaal geslaagd als we een pilootproject met 400 deelnemers in een stad of gemeente opgezet krijgen. Dat weten we je te vertellen in het najaar van 2022.

3 bouwblokken van LoREco

Bouwblok 1
We visualiseren economische veranderingen.

Complexe processen die veranderen, daar wil je meer over weten en je wil de impact op de lokale economie zo goed als je kan inschatten.  Daarom werken we aan een “agent based modelling software”, die gedrag en economische gevolgen in beeld brengt. We weten het, een beetje nerdy, maar wel essentieel om doordacht te werk te kunnen gaan. 

Bouwblok 2
We bouwen de open source technologie

Onze unieke aanpak zorgde ervoor dat we niet terecht konden bij bestaande oplossingen om complementaire munten te organiseren. Daarom zijn we aan de slag met het bouwen van het IT platform, inclusief betalingsapp dat lokale economieën en burgers de mogelijkheid moet bieden de munt lokaal uit te rollen.

Bouwblok 3
We gaan aan de slag met steden en gemeenten

Uitleggen wat de voordelen zijn, verkennen welke bezorgdheden en vragen overheden hebben, dat behoort uiteraard allemaal tot piloottraject. Samen met burgers, handelaars, vrijwilligersorganisaties aan de slag gaan uiteraard ook.

Video's over LoREco

Ben je beleidsmaker en ben je nieuwsgierig? Eind 2020 organiseerden we een online conferentie met getuigenissen en meer praktische informatie rond het implementeren van een duurzame stadsmunt.

Introductie

Over LoREco

De gebruiker

De beleidsmaker

Geprikkeld?

Ben je een beleidsmaker op zoek naar innovatieve oplossingen voor het sociaal-economische welzijn van de inwoners van je stad of gemeente? Droom je ervan om dergelijk project op te zetten om niet alleen het lokaal welzijn, maar ook korte keten, duurzaamheid en klimaat te stimuleren? Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken hoe wij jouw duurzame missie kunnen versterken.

De uitdaging

Leuven, winnaar van de Green Leaf award en meest innovatieve stad in de EU in 2020. Leuven, Europees front-runner op vlak van duurzaamheid en klimaat. De bestuursverantwoordelijke circulaire economie van de stad wilde een circulaire hub op poten zetten die de lokale sociale economie integreerde en vroeg ons om hen hierin te begeleiden.

Samen met 8 diverse Leuvense stakeholders, gaande van de universiteit en het lokaal economisch netwerk tot een groot sociaal economiebedrijf en 2 burgerbewegingen, moest een gedragen en economisch zinvolle aanpak worden uitgewerkt. Deze aanpak zou dienen als een belangrijk fundament voor de circulaire strategie van de stad waar sociale economie een belangrijke plaats moest krijgen. 

De grootste uitdaging hierbij was uiteraard ervoor zorgen dat iedereen zich kon vinden in de uitgewerkte aanpak. Ook moest de beheerstructuur, inclusief co-financiering, op poten worden gezet. 

Onze aanpak & meerwaarde

Wij geloven dat inspiratie met een gezonde dosis economische realiteitszin hét recept is om duurzame verandering op de rails te zetten. Daarom organiseerden we allereerst twee digitale workshops die de perspectieven op de circulaire hub van elke belanghebbende verduidelijkten en de contouren van de hub scherper stelden. Onze expertise rond procesbegeleiding kwam hierbij goed van pas. 

Samen identificeerden we mogelijkheden en obstakels om een geïntegreerde strategie voor plastics en textiel in Leuven op poten te zetten.  We presenteerden hierbij verschillende business modellen en werkten een plan van aanpak uit om 2 testcases uit te voeren, de lokale ondernemers-organisaties te activeren en dit te integreren in de bredere circulaire strategie van de stad. 

We aligneerden de belangen van de verschillende partijen, brachten de co-financiering bij elkaar, zochten en vonden een geschikte coördinator en werkten een innovatiedossier bij het Europees Sociaal Fonds uit. Vervolgens namen we de leiding over het schrijven van het dossier zelf en hielpen het mee verdedigen. 

Het resultaat

18 maanden lang kan Leuven verder bouwen aan een fundament van de bredere circulaire economie in de stad. Circulaire innovatievraagstukken worden aangepakt door de lokale kennisinstellingen en bedrijven, start-ups & KMO’s worden ondersteund bij hun duurzame transformatie en pilot-cases voor textiel en plastics worden geactiveerd. 

Wat Leuven van ons werk vond

“Hoe breng je actoren uit verschillende segmenten van economie en samenleving op één lijn om vanuit wat je bindt in visie en ambitie te vertalen in een strategie?”

Daarvoor zet je een organisatie in zoals Happonomy die inhoudelijke bagage combineert met sterke transitie begeleiding skills. Met een uitgesproken ondernemersbril verbond Happonomy verschillende perspectieven tot een coherent, doordacht voorstel, waar verschillende stakeholders een eigen belang en meer nog een collectieve meerwaarde in konden vinden.“

Het C3000 consortiumOprichters van de Leuvense circulaire hub

Zelf aan de slag

Wil je binnen jouw stad of gemeente aan de slag met een meer duurzaam beleid? Benieuwd hoe de doughnut en andere modellen je kunnen helpen? Bekijk onze oplossingen voor beleidsmakers of neem contact met ons op voor een vrijblijvend overleg.

Duurzaam ondernemen voor
de circulaire economie

Waardegedreven ondernemers worstelen vaak met het implementeren van hun visie.  Happonomy en Vlaanderen Circulair, de overheidsorganisatie die de circulaire economie in Vlaanderen een duw in de rug wil geven, sloegen daarom de handen in elkaar. In dit project wordt een jaar lang gewerkt aan een gestructureerd organisatie-ontwikkelingsproces dat de slaagkansen van de waardegedreven ondernemer moet verhogen én de duurzaamheidsprincipes waarop de circulaire economie gebouwd is moet versterken. Met Roof Food, onze pilootpartner, gingen we daarom aan de slag om het traject ook effectief te implementeren.

 

Wie is Roof Food?

Roof Food wil de natuur naar de stad brengen, om onze steden gezonder, socialer, klimaatneutraler te maken. Daarom adviseert Sabien Windels samen met dakboer Jonathan overheden en bouwpromotoren die met
korte keten en duurzame stadslandbouw aan de slag willen.

In Gentbrugge, in het sociaal impact centrum De Punt, kan je er terecht om een kijkje te nemen naar een wel héél unieke moestuin, 500 vierkante meter groot, waar ze meer dan 200 soorten groenten en fruit verbouwen…
Op het dak van het gebouw!

Onze aanpak

Stap 1 - De Ondernemer

Duurzaam ondernemen begint op een plek waar je het misschien niet onmiddellijk verwacht: bij de ondernemer.

Om Roof Food maximaal kansen op slagen te geven, is het belangrijk dat Sabien op én top kan presteren. Dit betekent dat stress rond geld, work/life balans en demotiverend werk best achterwege blijft.

In een eerste fase gingen we daarom in drie sessies met Sabien aan de slag om te bekijken hoe het bij haar zat op vlak van financiën, werkinhoud en levenskwaliteit en wat ze zelf zocht om duurzaam Roof Food te kunnen uitbouwen.

Stap 2 - De huidige activiteiten

Financiële situatie en model

Ondernemen betekent geld. Kosten en inkomsten. Om Sabien een beter inzicht te geven in haar huidige organisatie bouwden we een financiële simulator (‘de Excel’) waarop we haar bestaande organisatie zowel qua kosten, inkomsten als verdienmodel in kaart brachten. Zo kon Sabien haar ideeën toetsen aan de financiële wenselijkheid.

Activiteiten en missie

We analyseerden samen in wat voor mate de activiteiten in lijn lagen met de missie van Sabien om de boerderij naar de stad te halen.

Dankzij een uitgebreide nul-meting werd per belanghebbende in kaart gebracht welke waarde er vandaag door Roof Food werd gecreëerd. Dit gaf ons ook inzicht om een geüpgrade waardeplanning op te stellen. Toen kwam Corona en mochten we terug naar de tekentafel…

Huidig team

Een organisatie is maar zo sterk als haar team. Daarom gingen we samen met de medewerkers van Roof Food aan de slag om verbeterpunten, talent en bezorgdheden binnen de organisatie in kaart te brengen. Ook arbeidsrechtelijk wordt Roof Food doorgelicht om eventuele problemen in kaart te brengen.

Huidige organisatie

Samen met Sabien werd gebouwd aan een organisatiemap die de belangrijkste verantwoordelijkheden in kaart bracht. We analyseerden daarnaast hoe Roof Food werd beheerd, welke tools er ingezet werden en hoe er gewerkt werd.

Stap 3 - Benieuwd naar Roof Food’s duurzame transformatie?

We schreven een volledig jaar mee aan Sabine’s verhaal. Wil je weten welke stappen Sabien concreet ondernomen heeft om de huidige activiteiten van Roof Food vorm te geven? Lees haar verhaal op onze site.

Artikels over Roof Food

Video's over Roof Food

De eerste klant

De dakboer

De Stad Gent

Geprikkeld?

Broed je zelf op een plan en wil je na het lezen van deze case aan de slag met duurzame transformatie? Geloof je net als ons ook dat economie een middel is voor waarde en geen doel op zich? Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken of wij jouw duurzame missie kunnen versterken.

Transactie

Spark

Leap

Als waardegedreven ondernemer een organisatie duurzaam opbouwen dat vraagt moed en doorzettingsvermogen.

Of je nu creatief, sociaal, ecologisch of visioniair bent, het Leap procesmodel helpt je om je visie duurzaam de wereld in te krijgen. Leap helpt je om de reis van jezelf en je organisatie concreet uit te stippelen. Zo kan je makkelijker en met meer zekerheid de sprong wagen.

FTI

Local Green Deals

Innoveas