Beperking van de beperkte aansprakelijkheid

22 april 2020
Geen opmerkingen
971 views

Wat als organisaties waarde zouden nastreven in plaats van geld?

Niet alleen waarde voor klanten en investeerders, maar ook, en vooral, voor haar werknemers, leveranciers, het grote publiek en onze omgeving?

Men kan zich afvragen of dat niet leidt tot een economie die meer in overeenstemming is met wat we zoeken in het leven. Het boekhoudsysteem voor deze aanpak bestaat, het heet triple accounting.

Er zijn echter andere recepten om organisaties te stimuleren tot meer verantwoord handelen. Een daarvan is beperking van de beperkte aansprakelijkheid.

De fictie van rechtspersoonlijkheid

Het rechtssysteem dat ten grondslag ligt aan ons huidige economische systeem is gebaseerd op een enorme fictie. Rechtspersonen zoals bedrijven zijn gescheiden van de mensen die er eigenaar van zijn en werken in de organisatie.

Er zijn vele redenen waarom deze constructie tot leven is gekomen.  Waarschijnlijk de belangrijkste is echter het stimuleren van actie en het compenseren van de angst om zich te wagen aan iets nieuws.

Mensen zoals jij en ik zijn gebouwd om een te groot risico te vermijden. Onze limbische hersenen injecteren angst als we iets willen doen wat tegen onze overleving en ons welzijn ingaat.

In zekere zin gaat ontluisteren in een nieuwe onderneming ook tegen dit gevoel van veiligheid in.

Wat als het misgaat?

Om te voorkomen dat er niets wordt gedaan uit angst, is er een beperkte aansprakelijkheid toegevoegd aan een aantal rechtspersonen om risico’s te stimuleren. Als de dingen verkeerd lopen, hoeft men zich geen zorgen te maken dat mensen je huis kunnen afpakken. Beleggers verliezen hun investering, maar daar houdt het op.

Als mensen in de organisatie fouten maken, kan alleen het vermogen van de organisatie worden gebruikt om de schade te betalen.

Er zijn weliswaar enkele uitzonderingen, zoals verplichtingen van bestuurders die dat principe overstijgen. Natuurlijk zijn wij mensen zo creatief dat we voor deze mensen een soort verzekering hebben bedacht om ook voor deze fouten te verzekeren, met in principe hetzelfde resultaat: u bent niet persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die uw organisatie maakt.

Er is veel te zeggen voor dit principe. Soms werkt het principe echter tegen zijn oorspronkelijke bestaansreden in en wordt het een excuus voor een gebrek aan moraal en fatsoen.

Mensen en bedrijven die zich onethisch gedragen om snel geld te verdienen, zouden zij niet meer gestimuleerd moeten worden om zich te gedragen in overeenstemming met wat we allemaal zoeken?

Zou dat ook niet meer vreugde en gemoedsrust voor henzelf brengen?

Kunnen we beperkte aansprakelijkheid invoeren?

Hoewel het idee in principe aantrekkelijk klinkt, is de uitvoering ervan niet eenvoudig omdat het venijn zoals altijd in de details zit. Twee kernvragen vragen om een antwoord: welk gedrag zou leiden tot het blootstellen van mensen aan een verhoogde aansprakelijkheid?

En even belangrijk, hoeveel van uw persoonlijk vermogen zou worden blootgesteld? Allemaal?

In een humane samenleving zouden we natuurlijk niet willen dat ‘zondaars’ verhongeren of dakloos zijn.

Het in beslag nemen van alle andere activa zoals aandelen, persoonlijk spaargeld, tweede woningen en andere beleggingen zou een goede plek kunnen zijn om te beginnen.

Wat het gedrag betreft, zou het definiëren van enkele praktisch toepasbare regels een werkbaar kader kunnen bieden:

  1. Acties die onder het wetboek van strafrecht vallen.
  2. Handelingen die in strijd zijn met de handel & arbeidswetgeving van de markten waar u verkoopt.
  3. Handelingen die in strijd zijn met de milieuwetten van de markten waarin u verkoopt.

Door bedrijven te dwingen zich te houden aan de wetten van de markten waarop ze actief zijn (en niet waar ze geregistreerd zijn), krijgen bedrijven commerciële prikkels om in overeenstemming te blijven met de waarden die ten grondslag liggen aan deze samenlevingen.

Bot gezegd: als uw bedrijf kinderarbeid accepteert om hun goederen te produceren, kunt u alleen verkopen op markten waar ook kinderarbeid wordt geaccepteerd.

Men zou kunnen stellen dat dit soort kader gevolgen zal hebben voor de prijzen. Dit kan waar zijn, maar is niet noodzakelijkerwijs in steen gehouwen: in veel industrieën zijn de arbeidskosten slechts een fractie van de totale productiekosten, wat betekent dat de absolute impact op de kosten beperkt kan zijn.

Ten tweede kan een bedrijf er ook voor kiezen om zijn zakken te openen en zijn winstmarges te verkleinen. Maatschappelijke waarde boven financiële winst.

Er zijn enkele sterke voorstanders van het idee om de beperkte aansprakelijkheid te verminderen. Hoe zit het met Adam Smith, de grondlegger van het moderne kapitalisme?

Als men de positie van de economie in onze samenlevingen zou willen terugbrengen van een doel naar een middel, kan het beperken van de beperkte aansprakelijkheid een recept zijn om ethisch zakendoen te stimuleren.


Wil je meer?

Er is nog een mogelijkheid als u een waardegedreven bedrijf wilt starten. Gebruik onze Happonomy Value Canvas en bouw uw bedrijf op de waarden die u het meest koestert. Bekijk het!


Bruno Delepierre

Maatschappelijk gedreven entrepreneur die een bijdrage wil leveren aan onze levenskwaliteit. Gehuwd met Soetkin, vader van Jacqueline. Algemeen Coordinator bij Happonomy.

Laat een reactie achter

Gelieve in te loggen of registreer om een reactie na te laten.