Boekreferenties

HOOFDSTUK 1 – HET WAAROM VAN EEN ECONOMIE
HOOFDSTUK 2 – DE PSYCHOLOGIE VAN GELD
HOOFDSTUK 3 – RICHTING AFGROND? EEN BUSINESS CASE
HOOFDSTUK 4 – MET HAPPONOMY RICHTING UTOPIA

 

HOOFDSTUK 1 – HET WAAROM VAN EEN ECONOMIE

 

1 – Het Happonomy model en de studies waarop het is gebouwd
https://staging.happonomy.org/nl/kennis/de-happonomy-modellen/

2 – “It’s the economy, stupid”
https://en.wikipedia.org/wiki/It{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}27s_the_economy,_stupid

3 – Vuil Geld – Microben op bankbiljetten
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1914560_1914558_1914544,00.html

4 – Belgen slapen 505 minuten per nacht
http://www.oecd.org/berlin/42675407.pdf

5 – Randy Gardner, wereldrecordhouder wakker blijven
https://en.wikipedia.org/wiki/Randy_Gardner_(record_holder)

6 – Belgen en angst voor vernieuwing – Hofstede
https://geert-hofstede.com/belgium.html

7 – De impact van een fysieke beperkingen op geluk is beperkt
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/33766/1/523982402.pdf

8 – Eenzaamheid leidt tot hartproblemen
http://www.health.com/health/condition-article/0,,20286170,00.html

9 – Kinderen opgevoed door dieren
http://theweek.com/articles/471164/6-cases-children-being-raised-by-animals

10 – De mythe van 10.000 uur oefenen
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/09/malcolm_gladwell_s_10_000_hour_rule_for_deliberate_practice_is_wrong_genes.html

11 – De prehistorische gifteconomie
http://www.context.org/iclib/ic41/pinchotg/

12 – De eerste vormen van geld
http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/llyfr.html

13 – Rum als betaalmiddel
http://www.australianculture.org/dollars-or-rum-early-australian-currency-1931/

14 – Marco Polo bracht wisselbrieven uit het Verre Oosten naar Europa
Moshenskyi, Sergii (2008). History of the weksel: Bill of exchange and promissory note. p. 55. ISBN 978-1-4363-0694-2.

15 – Amerika laat de goudstandaard los
http://www.history.com/this-day-in-history/fdr-takes-united-states-off-gold-standard

16 – Woodrow Wilson laat in de Federal Reserve Act toe dat private organisaties geld creëren
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Act

17 – Duitse economen overwegen papiergeld af te schaffen
http://www.dw.com/en/should-paper-money-be-abolished/a-18456046

18 – Hoe commerciële banken geld maken
https://economie.rabobank.com/publicaties/2013/december/geldschepping-kan-het-beter/

19 – De Europese Centrale Bank
http://www.ecb.eu

20 – Bank for International Settlements
http://www.bis.org

21 – De verhouding tussen fysiek en digitaal geld
http://onsgeld.nu/huidige-systeem/

22 – Het concept minimale reserveratio
https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_requirement
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1136.pdf

23 – Minimale reserveratio in landen
https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_requirement#Other_countries

24 – Wie controleert de geldcreatie – Centrale Banken of Commerciële Banken?
https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_requirement#Effects_on_money_supply
http://positivemoney.org/how-money-works/advanced/the-money-multiplier-and-other-myths-about-banking/

25 – Wie controleert de wereld?
https://www.ted.com/talks/james_b_glattfelder_who_controls_the_world

26 – 3G Capital
http://www.3g-capital.com/

Hoofdstuk 2 – De PSYCHOLOGIE VAN GELD

 

27 – De beperkte link tussen geld en werktevredenheid, een meta-analyse.
http://www.timothy-judge.com/Judge,{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20Piccolo,{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20Podsakoff,{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20et{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20al.{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20(JVB{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}202010).pdf

28 – Een loonsverhoging kan demotiverend werken
http://www.rug.nl/gmw/psychology/research/onderzoek_summerschool/firststep/content/papers/4.4.pdf

29 – Primaten vinden fairness belangrijk in samenwerkingen
https://www.utwente.nl/bms/sg/SG{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20in{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20de{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20media/waal-in-de-media/

30 – De link tussen sociale klasse en antisociaal gedrag
http://media.wix.com/ugd/80ea24_edd136e3b72b07c93775906aee3dfa35.pdf

31 – Meer geld leidt schijnbaar tot minder empathie
http://greatergood.berkeley.edu/images/uploads/ClassCompetition-PDF.pdf

32 – De psychologische gevolgen van geld
http://www.sciencemag.org/content/314/5802/1154.short

33 – Maakt geld je gemeen?
http://www.bbc.com/news/magazine-31761576

34 – De symbolische kracht van geld
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9280.2009.02353.x

35 – De eerste 3D geprinte pil
https://www.scientias.nl/3d-geprinte-pil-goedgekeurd-in-de-vs/

36 – Calico
http://www.calicolabs.com

37 – De impact van studentenleningen op de mentale gezondheid van Amerikaanse jongeren
https://www.researchgate.net/publication/268513274_Sick_of_our_loans_Student_borrowing_and_the_mental_health_of_young_adults_in_the_United_States

38 – Socio-economische verschillen in taalvaardigheid en woordenschat, duidelijk vanaf 18 maanden.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/desc.12019/abstract

39 – EEGs tonen verschillen tussen arme en rijke kinderen
http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2008/12/02_cortex.shtml

40 – Gezondheidseffecten van financiële schulden, een systematische review
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-489

41 – Met armoede komt depressie, meer dan andere ziekten
http://www.gallup.com/poll/158417/poverty-comes-depression-illness.aspx

42 – Onderzoekers vinden correlatie tussen financiële discussies en verminderde tevredenheid over hun relatie
https://www.k-state.edu/media/newsreleases/jul13/predictingdivorce71113.html

43 – De emotionele effecten van schulden
http://www.thesimpledollar.com/the-emotional-effects-of-debt/

44 – Economische zelfmoorden tijdens de recessie in Europa en de VS
https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/economic-suicides-in-the-great-recession-in-europe-and-north-america/DF85FA16DFB256F4DC7937FAEA156F8B

45 – De Easterlin paradox
http://graphics8.nytimes.com/images/2008/04/16/business/Easterlin1974.pdf

46 – Een groeiend BNP zorgt wel voor meer geluk
http://link.springer.com/article/10.1023{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2FA{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}3A1024790530822

47 – Beleefd geluk en herinnerd geluk
https://www.psychologytoday.com/blog/the-good-life/201010/experienced-happiness-and-remembered-happiness-having-it-both-ways

48 – Subjectief welzijn en inkomen, is er sprake van verzadiging?
http://users.nber.org/~jwolfers/papers/Satiation(AER).pdf

49 – Inkomensongelijkheid of waarom economische groei niet altijd leidt tot een stijging in geluk
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797615596713

50 – De superrijken zijn even miserabel als de rest van ons
http://www.thefiscaltimes.com/2014/10/22/Super-Rich-Are-Miserable-Rest-Us

51 – Het plotse rijkdomsyndroom
http://www.mmcinstitute.com/about-2/sudden-wealth-syndrome/

52 – De miljardairsbelofte
http://givingpledge.org/

HOOFDSTUK 3 – RICHTING AFGROND? EEN BUSINESS CASE

 

53 – De economische impact van inkomensongelijkheid
https://www.equalitytrust.org.uk/economic

54 – Vertrouwen, maatschappelijke deelname en inkomensongelijkheid
https://www.equalitytrust.org.uk/trust-participation-attitudes-and-happiness

55 – 1 miljard mensen verlieten de extreme armoede http://www.economist.com/news/leaders/21578665-nearly-1-billion-people-have-been-taken-out-extreme-poverty-20-years-world-should-aim

56 – Aantal inwoners van BRICS landen
http://www.statista.com/statistics/254205/total-population-of-the-bric-countries/

57 – Gini-coëfficient
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Gini_since_WWII.svg/2000px-Gini_since_WWII.svg.png

58 – Transatlantisch Handels- en Investeringspartnership (TTIP) http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230

59 – Trans Pacific Partnership
https://ustr.gov/tpp/

60 – Houdt TTIP economisch steek?
http://www.neweconomics.org/blog/entry/does-ttip-really-make-economic-sense

61 – Jobzekerheid als een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede job. Pagina 42, Figuur 4 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24284/20110718ATT24284EN.pdf

62 – De crisis en de aanpassingen aan nationale arbeidswetgeving
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/The-crisis-and-national-labour-law-reforms-a-mapping-exercise

63 – De arbeidsmarkt in de EU stagneert en krimpt vooral
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/europe-and-central-asia/erm-9/WCMS_209596/lang–en/index.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/eie/graphs/download/Chap1_Graph_7.jpg

64 – Jobverlies door het TTIP verdrag?
http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP.pdf
http://www.thebrokeronline.eu/Blogs/Employment/TTIP-don-t-mention-the-job-losses

65 – Jobcreatie na 2008 in belangrijke mate te vinden in publieke sector (figuur 8 en figuur 9).
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/sti_scoreboard-2013-en/01/01/index.html?itemId=/content/chapter/sti_scoreboard-2013-70-en

66 – Mensen met een job die het jaar nadien werkloos werden
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life/data/economic-physical-safety

67 – Twee op drie werknemers ervaart overmatige stress op het werk
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/werkgevers-erkennen-verantwoordelijkheid-bij-burn-out/article-normal-528435.html

68 – Presenteïsme stijgt naar aanleiding van schrik voor jobverlies
http://www.telegraph.co.uk/finance/jobs/9594263/Rise-in-presenteeism-amid-job-fears.html

69 – Armoede onder zelfstandige ondernemers in België
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/165940/1/TEM_3_05_Lambrecht-Beens.pdf

70 – Vergelijkende studie kosten boerenmarkten en supermarkten
http://politicsoftheplate.com/?p=864

71 – Starbucks rapporteert omzetdaling door klantboycott
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/04/25/starbucks-sales-fall-tax-boycott_n_5211525.html

72 – Yellow Cab, San Francisco’s grootste taxibedrijf vraagt het faillissement aan
http://www.wsj.com/articles/san-franciscos-biggest-taxi-operator-seeks-bankruptcy-protection-1453677177

73 – Het struisvogeleffect
http://www.cmu.edu/dietrich/sds/docs/loewenstein/OstrichEffect.pdf

74 – De arbeidsmarkt in de EU in 2015
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/5/5c/Number_of_persons_employed{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2C_2013_{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}28thousands{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}29_YB15.png

75 – Baxter Robot
http://www.rethinkrobotics.com/baxter/

76 – Kiva Robots, geautomatiseerd transport in pakhuizen
https://www.therobotreport.com/the-technology-gap-left-by-amazons-acquisition-of-kiva-systems/

77 – De Hofstede index voor België
https://geert-hofstede.com/belgium.html

78 – Spread, de volautomatische saladefabriek
http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2015/08/21/fully-automated-lettuce-factory-to-open-in-japan/

79 – Foxconn wil 1 miljoen mensen vervangen door robots
http://www.zmescience.com/other/foxconn-wants-1-millon-robots-replace-workers-42343/

80 – Samsung wil tegen 2018 alle menselijke arbeiders door robots vervangen
http://www.hngn.com/articles/141901/20151020/samsung-announces-plans-to-replace-human-factory-workers-with-robots-by-2018.htm

81 – MIT onderzoekt hoe het managementsoftware kan bouwen voor robotten
https://robotics.mit.edu/robotics-seminar

82 – Zalando groeit met 30% per jaar
http://www.retaildetail.be/nl/news/zalando-sluit-eerste-kwartaal-af-met-30-meer-omzet

83 -Europese e-commerce groeit met 15% per jaar
http://ecommercenews.eu/ecommerce-sales-europe-will-increase-18-4-2015/

84 – Dark Stores
http://www.bbc.com/future/story/20150804-shop-but-dont-enter-the-strange-world-of-dark-stores

85 – Bart Smit verdwijnt in Nederland
http://www.gondola.be/nl/content/verdwijnt-bart-smit-uit-nederland-77570

86 – De 10 Amerikaanse retailers die het meeste vestigingen sluiten
http://247wallst.com/special-report/2015/03/12/10-retailers-closing-the-most-stores/2/

87 – De virtuele verkoopsassistent is een succes bij Asda
https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/9250073/Shoppers-at-Asda-to-be-greeted-by-holograms.html

88 – McDonalds plaats 7000 betaalsystemen
http://www.cnet.com/news/mcdonalds-hires-7000-touch-screen-cashiers/

89 – Robot die bakstenen legt, kan een huis bouwen in twee dagen
http://www.gizmag.com/hadrian-brick-laying-robot-fastbrick/38239/

90 – Robot kan isolatie printen op de facade van gebouwen
http://www.building4change.com/article.jsp?id=2335#.Vi50u64ve8U

91 – Dakinspectie door een robot
http://www.roofrover.com/

92 – In Amsterdam wordt een stalen brug geprint via 3D-printing
http://mx3d.com/

93 – Artificiële intelligentie en burgerlijk ingenieurs
http://www.hindawi.com/journals/mpe/2012/145974/

94 – Drones worden gebruikt om terreinen te mappen
http://www.gizmag.com/drone-robot-mapping/39792/

95 – Architectuur geassembleerd door drones
http://www.gramaziokohler.com/web/e/projekte/209.html

96 -Robarch, de belangenorganisatie voor robots in de architectuur
http://www.robotsinarchitecture.org/about-robarch

97 – De op afstand te besturen afbraakrobots van Brokk
http://www.brokk.com/us/

98 – De afbraakrobot van Husqvarna
http://www.husqvarna.com/us/construction/products/demolition-robots-product-range/

99 – De robot die beton van muren wast
https://robocatz.com/ero-recycling.htm

100 – Geautomatiseerde tapsystemen van Van Duijnen
http://www.vanduijnenhoreca.nl/

101 – De robo-barman van MakrShakr
http://www.makrshakr.com

102 – De robo-ober van Pangolin
http://pangolin-robot.en.alibaba.com/

103 – De robo-chef van Moley
http://www.moley.com/

104 – Multifunctionele robothanden, ook gebruikt in de keuken
http://www.shadowrobot.com/

105 – Volautomatische hamburgerrestaurants van Momentum Machines
http://momentummachines.com/

106 – Verkoopsautomaten met pizza’s van Pizzametry
http://pizzametry.com/

107 – De robots van het Henn-na hotel
http://www.telegraph.co.uk/travel/hotels/11743467/Robot-hotel-inside-Japans-Henn-na-Hotel.html

108 – Travis Kalanick, CEO van Uber over de zin van auto’s zonder chauffeurs
http://mashable.com/2016/01/07/uber-lyft-self-driving-cars/#K2VcGLoKDEq4

109 – Automatische juridische analyse bij verkeersovertredingen
http://roadtrafficrepresentation.com/

110 – Zelforganiserende software
http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783642173479-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1198339-p174076459

111 – Een computer slaagde voor de Turingtest
https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2014/jun/13/computer-turing-test-humanity

112 – Computer met leervermogen gelijkaardig aan de mens zal zichzelf programmeren
https://www.newscientist.com/article/mg22429932-200-computer-with-human-like-learning-will-program-itself/#.VFEr4fnYl0a

113 – Hello world, automatisch geprogrammeerd
http://www.primaryobjects.com/2013/03/04/pushing-the-limits-of-self-programming-artificial-intelligence/

114 – Automatische schrijfsoftware
http://readwrite.com/2013/01/15/why-write-your-own-book-when-an-algorithm-can-do-it-for-you/

115 – CRAB, de risicoanalyse tool voor kankerpatiënten
http://phys.org/news/2011-11-language-science.html

116 – Uw eigen DNA sequentie voor 100 dollar
https://www.23andme.com/en-int/

117 – Uw hartslag wordt automatisch bijgehouden met Vital Connect
http://www.vitalconnect.com/

118 – Hou uw bloeddruk en 14 andere gezondheidsparameters bij
https://www.wearable-technologies.com/2015/06/one-single-device-to-diagnose-a-set-of-15-medical-conditions/

119 – Monitor uw fysieke gezondheid met Fitbit
http://www.fitbit.com/

120 – Monitor uw stressgehalte
https://www.getqardio.com/qardiocore-wearable-ecg-ekg-monitor-iphone/

121 – Monitor astma
http://www.healthcareoriginals.com/

122 – Pak lage rugpijnen aan met Valedotherapy wearables
https://www.valedotherapy.com/de_en/

123 – Pijnbestrijding voor uw gewrichten
https://www.quellrelief.com/

124 – Meet wanneer uw nood aan een sigaret toeneemt
http://www.chronothera.com/

125 – De slimme contactlens die suikergehalte meet
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/google-licenses-smart-contact-lens-technology-to-help-diabetics-and-glasses-wearers-9607368.html

126 – Isono meet de gezondheid van borsten via sensoren in de BH
http://www.isonohealth.com/#!about-us/cipy

127 – 12 miljoen foute diagnoses per jaar in de Verenigde Staten
http://www.livescience.com/44888-misdiagnosis-doctors-visits.html

128 – Watson, de medische machine van IBM
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-02/11/ibm-watson-medical-doctor

129 – Pijnbestrijdingspleister van Thimble
http://www.gizmag.com/thimble-tens-pain-patch/26429/

130 – Watson suggereert ook behandelingen naast diagnoses
http://uk.businessinsider.com/r-ibms-watson-to-guide-cancer-therapies-at-14-centers-2015-5?r=US&IR=T

131 – Abbott ontwikkelde een wearable die suggesties doet aan diabetespatiënten over wat ze best eten
https://www.diabetescare.abbott/newsroom.html

132 – Robochirurgie
http://www.davincisurgery.com/da-vinci-surgery/da-vinci-surgical-system/

133 – Visie van ISS, het grootste facility managementbedrijf ter wereld
http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/2020_New_Ways_of_Working/

134 – Robot regelt het verkeer in Congo
http://www.theguardian.com/travel/2015/mar/05/robocops-being-used-as-traffic-police-in-democratic-republic-of-congo

135 – Slimme call-centre software van Interactions
http://www.interactions.com/

136 – Uw hotelreservatie volautomatisch geregeld
https://www.technologyreview.com/s/429496/an-escape-from-automated-customer-support-hell/

137 – Samantha West, de robotelemarketeer
http://newsfeed.time.com/2013/12/10/meet-the-robot-telemarketer-who-denies-shes-a-robot/

138 – Nadine, de roboreceptioniste
http://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/12/meet-nadine-the-worlds-most-human-like-robot/

139 – De Lovelace test, een test voor kunstige robots
http://www.techtimes.com/tags/lovelace-2-0-test

140 – Emily Howell, de robopianiste
http://artsites.ucsc.edu/faculty/cope/Emily-howell.htm

141 – Google kan schilderen
http://www.wired.com/2015/06/facebook-googles-fake-brains-spawn-new-visual-reality/

142 – De Painting Fool, schilderijmachine
http://www.thepaintingfool.com/galleries/city_series/index.html

143 – Vocaloid, robozanger
http://www.vocaloid.com/en/

144 – Digitaal sculpteren, automatisch beeldhouwen
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_sculpting#/media/File:3d_sculpted_creature.jpg

145 – Een algoritme schrijft een boek
http://readwrite.com/2013/01/15/why-write-your-own-book-when-an-algorithm-can-do-it-for-you/

146 – Poëzie geschreven door een computer
http://www.seeker.com/new-ai-test-can-machines-make-art-1769312488.html

147 – Hello Hi There, theater door computers
http://www.blackbox.no/en/tittel/hello-hi-there/

148 – Economische indicatoren België, EU en de Eurozone
ECB-rente
https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html

Groei BBP België en de eurozone
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tec00115

Werkloosheidsgraad in de eurozone
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec450&plugin=1

Evolutie inflatie eurozone
http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/data/database

149 – Gebruik van QE door Amerika en Japan

Japan
http://www.imes.boj.or.jp/english/publication/edps/2002/02-E-03.pdf

VS
http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20081125b.htm

150 – Economische groei in Japan na QE
http://www.tradingeconomics.com/japan/gdp-growth

151 – Economische groei in de VS na QE
http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth-annual

152 – De inflatiedoelstelling in de eurozone is 2%
https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html

153 – Mensen met financiële problemen in de eurozone

Mensen in de eurozone met betalingsachterstanden
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes05&lang=en

Mensen in de eurozone die onvoorziene financiële kosten niet kunnen dragen
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdes04&lang=en

154 – Globaal BBP in 2013
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf

155 – De totale schuld van de wereld
http://blogs.wsj.com/economics/2013/05/11/number-of-the-week-total-world-debt-load-at-313-of-gdp/

156 – De hoogte van de Belgische staatsschuld tegenover het BBP
http://www.debtagency.be/nl_data_public_finances.htm

157 – De stijging van de Belgische staatsschuld in 2015
http://trends.knack.be/economie/finance/belgische-staatsschuld-stijgt-dit-jaar-tot-106-9-procent/article-normal-583591.html

158 – Gemiddelde groei eurozone
https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60702#

159 – Evolutie van schuldgraad % ten aanzien van BBP in de eurozone
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=1

160 – Volgens het IMF heeft Griekenland een belangrijke schuldherschikking om terug gezond te worden.
http://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-imf-report-idUSKCN0PO1CB20150714

161 – Het Belgisch BBP in 2015
https://stat.nbb.be/ (tab national accounts)

162 – De VS past haar berekeningsformule van haar BBP aan
http://seekingalpha.com/article/1368001-u-s-governments-new-way-of-calculating-gdp

163 – India past haar berekeningsformulier van haar BBP aan
http://www.wsj.com/articles/india-changes-gdp-calculation-method-1422622762

164 – China springt creatief om met de berekening van haar BBP
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11930766/The-truth-behind-Chinas-manipulated-economic-numbers.html

165 – Landen in de Europese Unie voegen drugs en prostitutie toe aan de berekening van het BBP

Spanje
http://fortune.com/2014/10/08/spain-gdp-drugs-prostitution/

Italië
http://money.cnn.com/2014/05/29/news/economy/uk-italy-prostitution-gdp/

Verenigd Koninkrijk
http://www.theguardian.com/business/2014/jun/10/accounting-drugs-prostitution-uk-economy-gdp-eu-rules

HOOFDSTUK 4 – Met Happonomy richting Utopia

 

166 – Arbeidsmarktindicatoren in de eurozone

Aantal mensen
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1

Mensen met 2 jobs
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00074&plugin=1

Mensen die onvrijwillig deeltijds werken
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052922_QID_3A4FA7B8_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-052922INDICATORS,OBS_FLAG;DS-052922AGE,Y15-64;DS-052922UNIT,PC;DS-052922SEX,T;&rankName1=TIME_1_0_0_0&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=false&lang=EN&cfo={872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2C{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23.{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23

Zondagswerk
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052944_QID_4DFE3D45_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;WSTATUS,L,Z,2;FREQUENC,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-052944FREQUENC,USU;DS-052944AGE,Y15-64;DS-052944SEX,T;DS-052944INDICATORS,OBS_FLAG;DS-052944WSTATUS,EMP;DS-052944UNIT,PC;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=FREQUENC_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo={872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2C{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23.{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23

Langdurig werklozen
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-354782_QID_-1E8BD099_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;C_BIRTH,L,Z,1;SEX,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-354782C_BIRTH,EU15_FOR;DS-354782INDICATORS,OBS_FLAG;DS-354782AGE,Y15-59;DS-354782UNIT,PC;DS-354782SEX,T;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=C-BIRTH_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_1_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=DESC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo={872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2C{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23.{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23

Werkende mensen die het risico lopen in armoede te leven
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc320&plugin=1

167 – Groei arbeidsmarkt eurozone
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-053316_QID_-E2E6337_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;INDIC_EM,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-053316INDICATORS,OBS_FLAG;DS-053316SEX,T;DS-053316INDIC_EM,EMP_PCH;&rankName1=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName2=SEX_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-EM_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo={872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2C{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23.{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}23

168 – Faire Inkomensongelijkheid
http://www.people.hbs.edu/mnorton/norton{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20ariely.pdf

169 – De dag waar we alle grondstoffen voor dat jaar hebben opgebruikt
https://www.theguardian.com/environment/2015/aug/12/humans-have-already-used-up-2015s-supply-of-earths-resources-analysis

170 – Gravity Payments, het verhaal
http://www.bloomberg.com/features/2015-gravity-ceo-dan-price/

171 – Loonsverschillen en motivatie
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268100001293

172 – Loonspanning bij New B
http://www.gva.be/cnt/aid1523561/bij-new-b-verdient-de-manager-geen-toploon

173 – Loonspanning in Europa
http://www.vacature.com/carriere/salaris/Hoeveel-bedraagt-de-loonspanning-in-Belgie

174 – Loonspanning bij Chipotle
http://www.takepart.com/article/2016/03/15/chipotle-ceo-pay

175 – Zwitsers voorstel voor maximale loonspanning
http://edition.cnn.com/2013/11/21/opinion/sutter-swiss-executive-pay/

176 – CEO van Japan Airlines betaalt zichzelf 80.000 euro
http://www.cbsnews.com/news/japan-airline-boss-sets-exec-example/

177 – Japanse interpretaties van ëpijní
https://benjamins.com/#catalog/journals/ijolc.1.2.05asa/details

178 – Oproep voor discretie rond verdiensten bij Goldman Sachs
http://www.standaard.be/cnt/dmf20090804_047

179 – Loontransparantie zorgt voor faire vergoedingen
http://www.theguardian.com/business/2015/jul/10/salary-wage-glassdoor-payscale-buffer-sumall

180 – De impact van loontransparantie op toplonen
https://www.princeton.edu/~amas/papers/transparency.pdf

181 – Aanbeveling van de Europese Commissie rond loontransparantie
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-160_nl.htm

182 – Ford topman maakt promotie na sluiting Ford Genk
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/limburg/1.1471815

183 – 40% van de werknemers in België krijgt een variabel loon
http://www.jobat.be/nl/artikels/wat-is-een-variabel-loon/

184 – Arbeidsduur in de OESO landen
http://www.oecd.org/berlin/42675407.pdf (pagina 24)

185 – Het aantal weken vakantie in België
http://www.oecd.org/berlin/42675407.pdf (pagina 23)

186 – Minimum aantal vakantiedagen in België
http://www.belgium.be/nl/werk/loopbaanbeheer/verlof_en_loopbaanonderbrekingen/jaarlijkse_vakantie

187 – Thuiswerk en performantie
https://people.stanford.edu/nbloom/sites/default/files/wfh.pdf

188 – Gemiddelde duurtijd van werkweek in België
http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/werk-privebalans/hoe-zit-vlaanderen

189 – Inkomenshoogte en geluk in de VS
https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/deaton_kahneman_high_income_improves_evaluation_August2010.pdf

190 – 100% belastingsschaal in de VS
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_history_of_the_United_States

191 – Tarief fiscale aftrekbaarheid in België
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

192 – Hofstede index België
http://geert-hofstede.com/belgium.html

193 – De geschiedenis van het basisinkomen
http://www.basicincome.org/basic-income/history/

194 – Lucht kopen in China
http://www.smh.com.au/small-business/entrepreneur/australian-entrepreneurs-sell-cans-of-clean-air-to-china-20160502-gojugx.html

195 – Belgische bevolking: structuur en aantallen
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/belgie/

196 – Gezinssamenstelling in België
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/mono_200104_nl{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}5B1{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}5D_tcm325-92942.pdfl

197 – Kosten van onze behoeften opgesplitst per gezinssituatie http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/wat{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20heeft{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20een{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20gezin{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20minimaal{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20nodig.pdf

198 – Evolutie van inflatie in België
http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/belgie/historische-inflatie/cpi-inflatie-belgie.aspx

199 – Waterverbruik per persoon in België
https://www.water-link.be/search?search_api_fulltext=gemiddeld+waterverbruik

200 – Kostprijs water
http://www.vmm.be/waterloket/de-waterfactuur/de-prijs-van-water

201 – Aantal geboortes in België
http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/evolutie_van_het_aantal_geboorten_belgie.jsp

202 – Berekening werd als volgt gedaan: Tabel 2 uit studie centrum sociaal beleid werd gebruikt. Kosten voor Allenstaande vrouw + 2 jarige werden opgeteld met Alleenstaande vrouw + 4 jarige om gemiddelde te berekenen wat het kost voor een alleenstaande met kind tussen 0 en 4. Vervolgens werden de kosten van een alleenstaande vrouw ervan afgetrokken om de kosten van het kind te hebben. Vervolgens werd dit gecorrigeerd voor inflatie en vermenigvuldigd maal 12 om jaarkost te hebben.

203 – Aantal huurders in België (omgerekend op b)
http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/kennisbank/kaarten/huisvesting

204 – Berekening werd als volgt gedaan: Tabel 2 uit studie centrum sociaal beleid werd gebruikt. Er werd pro rata bekeken hoeveel gezinnen er huurders zijn en het bedrag per type gezin.

205 – Aantal lopende hypotheekcontracten in België https://www.nbb.be/doc/cr/ccp/publications/bro_ckpstat2013n_31122013.pdf

206 – 4.900.000 gezinnen – 2.797.000 gezinnen met hypotheek – 1.346.063 huurders = totaal aantal

207 – Kosten van alle types uitkeringen in België
https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVISB

208 – Spaargeld op spaarboekjes in België
http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/sparen/belgische-spaarboekjes-lopen-leeg/article-normal-623293.html

209 – Mensen blijven steeds meer geconnecteerd met werk http://www.apa.org/news/press/releases/2013/09/connected-work.aspx

210 – De Franse wetgeving die e-mails na 6 uur s’avonds aan banden legt
http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2014/04/frances-6pm-e-mail-ban

211 – Beperkte cc’s in e-mail bij Ferrari
http://auto.ferrari.com/en_EN/news-events/news/ferrari-less-email-and-more-dialogue-between-co-workers/

212 – Beperkingen leverbaarheid e-mail op mobiele toestellen bij Volkswagen
http://www.bbc.com/news/technology-16314901

213 – Bij Daimler worden e-mails verwijderd tijdens vakantieperiodes http://www.ft.com/intl/cms/s/0/abe36902-22d9-11e4-8dae-00144feabdc0.html#axzz41UvocrCR

214 – Gallup studie: wat bepaalt welzijn op het werk
https://drive.google.com/file/d/0BxMGOpiyGa82S2tvMTY4UzJCOU0/view?usp=sharing

215 – De Googlegeist enquete
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/passion-not-perks.html

216 – De zes uur werkdag in Zweden
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/17/efficiency-up-turnover-down-sweden-experiments-with-six-hour-working-day

217 – De 35 uren week in Frankrijk wordt uitgehold
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-11/daimler-tries-to-kill-french-35-hour-workweek-in-new-labor-deal

218 – Remotie
http://www.remotie.be/

219 – De kosten van stress op het werk http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/pressrelease/PR-140205-Stress-werk-NL.pdf

220 – Stress op het werk in de EU
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1443en_0.pdf

221 – Presenteïsme en haar kosten in België
http://www.unizo.be/nieuws-pers/presente{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}C3{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}AFsme-grootste-gezondheidskost-voor-werkgevers

222 – De negatieve impact van overuren op productiviteit
http://ftp.iza.org/dp8129.pdf

223 – De impact van overuren op jobcreatie in Spanje
http://focus.ie.edu/es/node/2704

224 – Zorgt het inperken van overuren voor meer deeltijdse jobs in de VS?
http://www.marketwatch.com/story/will-obamas-overtime-plan-create-more-part-time-jobs-2014-03-13

225 – Overwerk in België
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/eu-member-states/developments-in-collectively-agreed-working-time-2012

226 – Overuren details in België in 2014
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi07dC5rp_LAhWBhhoKHQaGC44QFggdMAA&url=http{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}3A{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2F{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2Fwww.werk.belgie.be{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2FuploadedFiles{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2FModules_Pages{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2FStatistieken_Statistiques{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2FStatgege_Donstatist{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2FFlexzek_Flexsec{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2FIND14{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2520-{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}2520Overuren.xls&usg=AFQjCNGwc0VptXrvubD3kghk-uzgxOFeSQ&bvm=bv.115339255,d.d2s

227 – COO Facebook gaat om 17u30 naar huis
http://www.inc.com/jessica-stillman/facebook-sheryl-sandberg-can-leave-early-why-arent-you.html?cid=readmore

228 – De invloed van geven op onze hersenen
http://harbaugh.uoregon.edu/Papers/HMB{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}202007{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20Science{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20Tax{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20Give.pdf

229 – De hoeveelheid geld dat aan financiële interesten op onze staatsschuld wordt uitgegeven http://www.staatsschuldmeter.be/

230 – Inflatie in België voor 2015
http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/belgie/historische-inflatie/cpi-inflatie-belgie-2015.aspx

231- De grootte van de derivatenmarkt
http://money.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in-one-visualization/

232 – George Soros verdient 1 miljard met de destabilisatie van het Britse Pond
http://www.investopedia.com/ask/answers/08/george-soros-bank-of-england.asp

233 – De financiële crisis van 2008 en de problemen met interbancaire leningen
http://voxeu.org/article/eurozone-interbank-lending-market-during-global-and-ez-crises

234 – De pijn van het betalen
http://www.behavioraleconomics.com/mini-encyclopedia-of-be/pain-of-paying/

235 – Mentaal boekhouden
https://www.uibk.ac.at/economics/bbl/lit_se/lit_se_ss06_papiere/thaler_(1999).pdf

236 – Gegarandeerde interest voor aandelen van de Belgische Nationale Bank
https://www.nbb.be/nl/over-de-nationale-bank/informatie-voor-aandeelhouders/aandeel-en-dividend

237 – Soevereine geldcreatie in Ijsland
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11507810/Iceland-looks-at-ending-boom-and-bust-with-radical-money-plan.html

238 – Afschaffen van private geldcreatie in Zwitserland
http://www.vollgeld-initiative.ch/english/

239 – Comer vs. Bank of Canada, interestvrije leningen aan de overheid
http://www.globalresearch.ca/the-case-to-reinstate-the-bank-of-canada/5430132

240 – De voordelen van soeverein geld
http://positivemoney.org/2014/08/9-benefits-switching-sovereign-money-system/

241 – De hoeveelheid geld die via schuld aangemaakt is
http://positivemoney.org/2011/10/debt-free-money/

242 – Het Chicago Plan
https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=26178.0

243 – Rabobank trekt de recepten van het Chicago Plan in twijfel
https://economie.rabobank.com/publicaties/2013/december/bruikbaarheid-van-het-chicago-plan/

244 – De communitymunt Torekes in de Rabotwijk in Gent
http://www.rabotsite.be/nl/rabot/torekes

245 – Red Global de Treeque, de grootste alternatieve munt ter wereld
https://books.google.be/books?id=hBfQdF3EhXAC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=Red+Global+de+Trueque+7+million&source=bl&ots=jSXM7qZg9H&sig=eCTmnxt7lvzHAC7a9-BTsASd_zo&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiCh9bywp_LAhWJtBQKHW1BAysQ6AEIGzAA#v=onepage&q=Red{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20Global{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20de{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20Trueque{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}207{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20million&f=false

246 – Ithaka Hours
http://www.ithacahours.com/

247 – Fureai Kippu
http://publishing.yudu.com/Library/Axgmj/Communitycurrencygui/resources/index.htm

248 – Het Verdrag van Amsterdam en het Stabiliteitspact
http://www.begroting.be/NL/Pages/EUBudgetFrame.aspx

249 – Staatschuld als ratio van BBP van de eurozone
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=1

250 – Frankrijk en Duitsland overschrijden de 3% tekortnorm op hun begroting
https://next.ft.com/content/dfb8adf7-7ca4-384c-a737-f28c0dc46924

251 – Stiglitzrapport over aanpassingen aan het economisch meetsysteem
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/stiglitz/doc-commission/RAPPORT_anglais.pdf

252 – Alternatieve meetsystemen binnen de EU: levenskwaliteit
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life/data/overview

253 – Triple bottom line accounting bij Nestlé
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/articles/nestle-lindt-hershey-commit-sustainable-cocoa

254 – Triple bottom line accounting bij Novo Nordisk
http://www.novonordisk-us.com/whoweare/about-novo-nordisk/triple-bottom-line.html

255 – Bruto Nationaal Geluk – Bhutan
https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_National_Happiness

256 – Human Development Index – Verenigde Naties
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

257 – Better Life Index – OESO
http://www.oecdbetterlifeindex.org/

258 – Prosperity Index – Legatum Institute
http://www.prosperity.com/

259 – Happy Planet Index – New Economics Foundation
http://www.happyplanetindex.org/

260 – QE lijkt niet te werken om de economische motor aan te zwengelen
http://www.bankofengland.co.uk/research/Documents/workingpapers/2014/wp511.pdf

261 – Corbynomics
http://www.independent.co.uk/news/business/news/what-is-corbynomics-from-peoples-qe-to-the-national-maximum-wage-everything-you-need-to-know-about-10500431.html

262 – Schuldkwijtschelding in het Oude Testament
https://en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_(biblical)

263 – De bailout van 2015 en de impact op Griekenland
http://www.bbc.com/news/world-europe-33507802

264 – Kroatië scheldt de schulden van 60.000 mensen weg
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/01/31/croatia-just-canceled-the-debts-of-its-poorest-citizens/

265 – Liberia krijgt 4.6 miljard dollar schuldverlichting
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/car062910a.htm

266 – Belastingsschijven in de Belgische personenbelasting
http://www.belastingschijven.be/

267 – Verlaagd tarief vennootschapsbelasting België
http://www.belgium.be/nl/belastingen/inkomstenbelastingen/vennootschappen/aangifte/vestiging_van_de_aanslag

268 – Fiscale concurrentie tussen lidstaten van de EU
http://voxeu.org/article/partial-corporate-tax-harmonisation-eu

269 – Hoe denken Belgen over belastingen?
https://soc.kuleuven.be/ceso/ispo/files/sampol-hoe-denken-belgen-over-belastingen

270 – Maak Tax-on-web meer interactief
http://www.tijd.be/opinie/analyse/Maak_Tax_on_web_meer_interactief.9444248-2336.art?ckc=1

271 – Wat bepaalt belastingsmoraal?
https://www.oecd.org/dev/americas/WP315{872e9752802e35d7535c55594da757beed71411326da4e289336e28389a628c1}20AE.pdf

272 – Uitkering na faillissement in België
http://dyzo.be/failliet/overbruggingsrecht

273- Failing Forward: ondernemers spreken over hun grootste fouten
http://failingforward.eu/

274 – Financiële kennis bij tieners in de EU
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/Snapshot-PISA-2012-finlit-results.pdf

275 – Het verschil van financiÎle kennis tussen jongens en meisjes in België
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/Snapshot-PISA-2012-finlit-results.pdf

276 – Persoonlijk faillissement
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_bankruptcy

277 – De correlatie tussen financiële schuld en migraine
http://news.health.com/2014/08/20/7-ways-debt-is-bad-for-your-health/