Migratie, een economische troef voor een vergrijzende bevolking

22 april 2020
Geen opmerkingen
519 views

Migratie is een fenomeen dat al eeuwenlang bestaat. Groepen mensen zijn in de loop van de geschiedenis om verschillende redenen gemigreerd, bijvoorbeeld:

  • Oorlog;
  • Hrmoede;
  • Hongersnood;
  • Slavernij;
  • Politieke of religieuze onrust;
  • Natuurlijke rampen.

Migratie is iets dat van nature deel uitmaakt van een steeds veranderende wereld.Er zullen altijd gebeurtenissen zijn die groepen mensen op onze planeet dwingen om hun veiligheid en de vervulling van hun basisbehoeften elders te zoeken.

De huidige vluchtelingencrisis is daarop geen uitzondering. Duizenden vluchtelingen stromen dagelijks Europa binnen, op de vlucht voor het geweld in landen als Syrië en Afghanistan.

Wat de demografie ons vertelt

De grote meerderheid van de vluchtelingen zijn meestal jonge, gezonde en ambitieuze mensen, die proberen het beste uit hun situatie te halen en die hun leven weer willen opbouwen, hetzij thuis, hetzij, als dat niet mogelijk is, in een nieuw land.

Als we kijken naar de demografie van de Syrische vluchtelingen bijvoorbeeld, dan zien we dat 51,1% van de vluchtelingen kinderen zijn, 23,9% zijn vrouwen van 18 tot 59 jaar en 21,8% zijn mannen van 18 tot 59 jaar.

Gezondheid in plaats van last

Duitse ambtenaren hebben aangekondigd dat zij bereid zijn elk jaar ongeveer 500.000 nieuwe vluchtelingen op te nemen.

Waarom doen ze dat?

Het antwoord is vrij eenvoudig: Duitsland ziet de grote toestroom van jonge vluchtelingen niet als een bedreiging of een last, maar als een economische kans.

Duitsland heeft een lange geschiedenis van buitenlanders die het land binnenkomen en een netto positief effect op de economie hebben. Er wonen bijna zeven miljoen buitenlanders in Duitsland die meer aan belastingen en sociale zekerheid betalen dan ze aan sociale uitkeringen ontvangen. In 2012 heeft dit geleid tot een overschot van tweeëntwintig miljard euro voor Duitsland.

Met een vergrijzende en krimpende bevolking hoopt Duitsland dat de opvang van vluchtelingen de bevolkingsgroei zal stimuleren, de beroepsbevolking verhogen, het staatspensioenstelsel stabiliseren en de vraag naar goederen en diensten verhogen, vooral in gebieden met een afnemende bevolking.

Bovendien heeft de vergrijzing niet alleen gevolgen voor Duitsland. De Europese Commissie is namelijk van mening dat de vergrijzing van Europa een van de ernstigste sociale en economische uitdagingen is. Meer dan een vijfde van alle Europeanen zal tegen 2025 minstens vijfenzestig jaar oud zijn, wat een grote druk zal leggen op de sociale diensten en de gezondheidszorg.

Verder kijken dan de initiële kosten

Recente studies in de Verenigde Staten ondersteunen de verwachting dat vluchtelingen een positieve economische bijdrage kunnen leveren aan hun nieuwe land.

Zo heeft de Refugee Services Collaborative (RSC) van Greater Cleveland in 2012 ongeveer 4,8 miljoen dollar uitgegeven om vluchtelingen te helpen zich te vestigen in het gebied. De economische impact van deze vluchtelingen op de gemeenschap bracht echter ongeveer 48 miljoen dollar op, ongeveer tien keer de initiële hervestigingskosten.

Dezelfde studie toonde ook aan dat “vluchtelingen meer kans hebben om ondernemend te zijn en meer succesvolle zaken te doen dan autochtonen”.

Uit een studie die in 2014 in Denemarken werd uitgevoerd, bleek dat de vluchtelingenpopulatie in hun land uiteindelijk een positieve impact op de lokale loonstijgingen had.

Migratie als economische troef

Steeds meer studies hebben gesuggereerd dat ontwikkelde landen die over voldoende arbeidskansen beschikken, effectief de hoge kosten kunnen dragen die gepaard gaan met het vestigen van vluchtelingen en potentieel economisch voordeel kunnen halen uit het openstellen van hun grenzen voor hen.

Een ruimhartig immigratiebeleid, waarbij vluchtelingen de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken, is waarschijnlijk het meest positieve beleid voor alle betrokkenen.

De essentie van migratie

We hebben gezien dat vluchtelingen een aanwinst kunnen zijn voor onze economieën. Maar hoewel er veel mensen in het Westen zijn die zich in een kosten-batenanalyse hebben verschanst, zou dit slechts een ondergeschikt punt van zorg moeten zijn. Geld zou ondergeschikt moeten zijn aan het overleven van mensen.  

We moeten vooral niet vergeten dat deze mensen net als jij en ik zijn, ook al spreken ze een andere taal en hebben ze schijnbaar andere gewoontes dan wij.

Mensen ontvluchten hun land omdat ze zich zorgen maken over het welzijn van hun familie en onze samenlevingen zijn materieel en sociaal beter af dan die van hen. Dus, of we het nu leuk vinden of niet, mensen zullen blijven kijken naar wat ze kunnen hebben. Ze zullen blijven vluchten en op zoek gaan naar een beter leven. De enige manier om dit probleem op te lossen is hen te helpen een samenleving op te bouwen die zo goed is als de onze.

Als de mensen thuis gelukkig waren, zouden ze het niet willen laten…


Wil je meer?

Wilt u weten op welke manier basiscomfort invloed heeft op onze kwaliteit van leven? Ontdek meer over basiscomfort en een gerust gevoel.


Karianne Knezevic

Laat een reactie achter

Gelieve in te loggen of registreer om een reactie na te laten.