Happonomy represented

Happonomy had fun yesterday! Op 20 maart, de International Day of Happiness, stelden UGent en NN de resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek voor. Uiteraard konden we dit niet missen!

Hap-pie-ness

Lieven Annemans

Professor Doctor Lieven Annemans leidde ons door de resultaten, vol met ‘geluksgetallen’ en zelfs een ‘gelukstaart’. Hij deelde met ons dat Belgen hun leven een beoordeling van gemiddeld 65% geven en dat ons geluk voor maar liefst 60% beïnvloedbaar is. Daarna nam Lieven Annemans ons mee in de drie belangrijkste factoren die ons geluk sturen en deze leverden boeiende debatten op.

Lonely, I am so lonely

Score: 5,78 / 10

Eerste Debat

Ons sociaal welzijn heeft de belangrijkste impact op ons geluk. Het zijn voornamelijk jonge Belgen die aangeven dat ze gebrekkig scoren op dit gebied. 44% scoort onder de 5 op 10, terwijl dat bij de 65-plussers slechts 18% is. Dat bracht ons bij een eerste waardevol debat.

Vandaag de dag voelen veel jongeren zich eenzaam. Het fysieke netwerk ontbreekt vaak en het virtuele netwerk op sociale media overheerst. Anderen bepalen de identiteit van iemand, online aan de hand van likes. De vier experten drukten daarom op het hart dat het belangrijk is om meer in te zetten op sociale bijeenkomsten vanuit verschillende niveaus.

Mens sana in corpore sano

Score: 6,81 / 10

Tweede Debat

We ontdekten ook dat onze gezondheid een belangrijke impact op ons geluk heeft. Nee, niet de aanwezigheid of afwezigheid van een ziekte, maar wel de tevredenheid van mensen met de gezondheid. Het valt op dat 65-plussers hier opgewekter over zijn dan de jongere leeftijdsgroepen. Meer dan de helft binnen deze groep verklaart dat ze daarenboven zeer tevreden zijn met hun gezondheid.

Stressmanagement en mentale gezondheid zijn cruciaal voor een gelukkig leven. We maken nu fundamentele fouten die we in de toekomst moeten vermijden. Daarom is het belangrijk om stressmanagement bij te brengen. Een duidelijk beleid moet de scholen in staat stellen om hen zelf te laten bepalen hoe ze dat concreet zullen doen.

Daarnaast is het ook noodzakelijk om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken door ziekenzorg te hervormen en volop gebruik te maken van de opportuniteiten die technologie ons vandaag de dag biedt.

Geld is een middel, geen doel

Score: 6,11 / 10

Bruno Debat

“Geld maakt niet gelukkig”, een welbekende uitspraak die het onderzoeksteam aan de tand stelt. Toch blijkt dat te weinig geld ongelukkig maakt. Dat ongelukkig gevoel komt voort uit de constante stress rond geld. Deze zorg werkt als een beperking waardoor mensen onder de armoedegrens niet kunnen denken aan zaken die belangrijk zijn voor geluk. Dit bracht ons bij het laatste debat van de dag, met onze Happonomy Tribe Member Bruno Delepierre!

Een verhoging van de minimumloongrens heeft een positieve impact op het geluk van een persoon. Maar hoe hoog trekken we die op? Willen we een menswaardig leven of een kwalitatief hoogstaand leven? Daarnaast is ook zekerheid op loon onmisbaar! Als deze vastheid er niet is drukt dit negatief door op andere facetten. Maar ook financiële geletterdheid is van groot belang! Het is daarom van belang om geld als middel te benaderen vanop verschillende niveaus met diverse perspectieven. We moeten voor onszelf daarom nadenken wat levenskwaliteit is en een economisch systeem opbouwen om dit te ondersteunen.

Een koffie en lunch later keerde het Happonomy-team, boordevol met vers verworven en waardevolle informatie, weer terug naar hun vertrouwde stekje in Leuven. Het was een meeslepende voormiddag in Brussel met treffende ontmoetingen.

Het Nationaal Geluksonderzoek