De Happonomy Modellen

Je weet wat ze zeggen over modellen: geen enkel model is correct en slechts sommige modellen zijn nuttig.

In dit gedeelte vind je vier hulpmiddelen om je eigen levenskwaliteit of die van anderen vooruit te stuwen. Alle modellen hebben een stevige wetenschappelijke basis en zijn bedoeld om waarde te verhogen, zowel individueel, organisatorisch als op maatschappelijk niveau.

Het Happonomy Waardecanvas

Het Waardecanvas is een kompas voor een duurzaam leven en voor een duurzame economie. Het model biedt helpt je om te bepalen wat duurzaamheid écht betekent. 

Het duurzaamheidscanvas kan gebruikt worden om je te helpen erachter te komen hoe je jouw levenskwaliteit kunt verhogen. Het canvas helpt ook om de duurzame missie van een organisatie scherp te stellen en duurzaamheid van bedrijfsplannen te verhogen. Tot slot kan het ook dienen als blauwdruk voor overheidsbeleid waar duurzaamheid centraal staat. 

Value canvas image

Duurzaam Geld

Happonomy’s Duurzaam Geldsysteem is ontworpen om intrinsieke waarde en economische waarde beter op elkaar af te stemmen.  In eerste instantie bedoeld voor financiële beleidsmakers en ‘muntdesigners’, biedt het model een alternatief voor ons huidig geldcreatie- en herverdelingsmodel.

Het Duurzaam Geldsysteem heeft daarbij als ambitie de belangrijkste problemen van ons huidig fractioneel, schuldgedreven monetaire systeem op te lossen.

Sustainable money image

Leap

Als waardegedreven ondernemer een organisatie duurzaam opbouwen dat vraagt moed en doorzettingsvermogen.

Of je nu creatief, sociaal, ecologisch of visioniair bent, het Leap procesmodel helpt je om je visie duurzaam de wereld in te krijgen. Leap helpt je om de reis van jezelf en je organisatie concreet uit te stippelen. Zo kan je makkelijker en met meer zekerheid de sprong wagen.

Slingshot

Slingshot is een juridisch model dat een geïntegreerde juridische oplossing biedt om een bedrijf écht waardegedreven te maken. 

Het Slingshot model bestaat uit 3 onderdelen: aangepaste statutaire clausules,  duidelijke beheerprincipes én een nieuwe, faire manier om bedrijven op te richten en te laten groeien. Slingshot waardeert waardevolle bijdragen – of dat nu geld, werk, intellectuele eigendom of klanten zijn – in lijn met wat mensen écht waardevol vinden.

Het model is gebouwd om meer inclusief te zijn en stelt mensen in staat om flexibeler en relationeel samen te werken aan een gemeenschappelijke, intrinsiek waardevolle missie.